naujos žinios

2023m. rugsėjis. Pažintinis UNESCO nematerialaus kultūros paveldo pažinimo renginys-paroda Svėdasuose

Gali būti text grafika

 

 


 

Europos paveldo dienos 2023

 

 


 

2023m. liepa. Juodojo ąžolo drožinių paroda Svėdasuose

Nuo liepos 10 d. Svėdasų miestelyje, Vaižganto g. 16, Kultūros centro atvirų langų parodos galerijoje eksponuojama taudodailinko Rimanto Zinkevičiaus skulptūrų ir drožinių paroda

 

 


 

 

Tautodailiniko Rimanto Zinkevičiaus darbų paroda Marikonių koplyčioje

 

 


 

2023 birželis. Fotografijų paroda

 

 

 

 


 

Velykų margučiai…

Margučiu kiaušinis yra vadinamas dėl to, kad jis yra papuošiamas įvairiais raštais. Tie raštai išgaunami įvairiais būdais kiaušinius dažant.

Meniškas kiaušinių lukšto marginimas, glaudžiai susijęs su kulto apeigomis. Joje matome tapybinius ir grafinius elementus,

Velykų margučiai – kiaušiniai, kurių lukštai išmarginti dažant įvairiomis technikomis ar raižant.  Tai vienas iš pagrindinių velykinių simbolių.

Tradicinio tautodailės meno edukacija

Tradicinio tautodailės meno edukacija. Kiaušinio lukšto dekoravimas vašku, sukuriant tautodailės ornamentų raštus. (Tradicinių amatų meistrės R. Vasilaiuskienės ornamentai. Niūronys)

 

 


 

Balandis-metas mūsų mažiems geriems darbams

Dėkojame visiems, prisidedantiems savo parama!                                                                        

Maži darbai nuveikti šiandien, išaugs į prasmingą ateitį!

Remdami ar aukodami, Jūs stiprinate ne tik mus, nes galime bendrai dalintis naujomis pažinimo galimybėmis, akiračio plėtimu, ugdymu menu, paveldo vertybių pažinimu, išsaugojimo puoselėjimu, vertybių supratimo puoselėjimu dalintis su tais, kuriems tai labai svarbu ir su visais, atskleidžiant, kad mums ir ateities kartoms tai reikalinga.

Prie mūsų tikslų įgyvendinimo galite prisidėti skirdami 1,2 proc. nuo GPM.

Jūsų bendrystė, pasitikėjimas ir bendradarbiavimas mus ne tik palaiko, stiprina, bet ir įpareigoja atsakingai bei skaidriai veiklai.

Taip pat esame dėkingi ir už kitokią bei kitaip skirtą paramą ar prisidėjimą prie mūsų veiklų, bei Jūsų savanorystę.

Ne pelno siekianti, nevyriausybinė organizacija, veikianti savanorystės pagrindais

VšĮ ATVERTOS LANGINĖS
Paramos gavėjo kodas  304164740

 

 

 

 


 

Minime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną

Kovo 11 d., šeštadienį, 11 val., švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Svėdasuose, kultūros centro mažojoje salėje ( J.Tumo-Vaižganto 16) tapybos ir akvarelės darbų parodos „Kraštovaizdžio bangos” pristatymas ir susitikimą su autorėmis.

Vilniečių, geografijos mokslų specialisčių Giedrės Godienės, Reginos Morkūnaitės, Birutės Parnaravičiūtės ir Vidos Leonienės, kitoje veikloje besidarbuojantčios laisvalaikio kūryba.  Autorių darbuose „sugautos” nuolatinio gamtos ir kraštovaizdžio kitimo akimirkos iš netoli Svėdasų esančių vietų, o taip pat ir kitose gražiosios Lietuvos vietovėse. Kraštovaizdis mums kas akimirką atsiveria didesnėmis ar mažesnėmis erdvėmis ir toliais ir nei vieną akimirką jis nebūna toks pats, kaip prieš tai regėtas. Kraštovaizdis, kaip ir gyvoji gamta kinta nuolat, net kai mes to negebame pamatyti ir suvokti. Nuolatinės bangos, amžina spalvų ir šviesos, nuotaikos, pajautos kaita. Būtent tai ir apjungia šioje parodoje eksponuojamus paveikslus. Be abejo ir autorių meilė gamtai ir jos tema kiekvienos iš jų savitoje kūryboje.

 

 

 

 


 

Vasario 21-oji tarptautinė gimtosios kalbos diena

 


 

2023m. sausis. Jungtinė, aštuonių autorių darbų paroda „Iš šeimos archyvų…”