Džiugesio diena – spalvos ir patirtys drobėse. Plenero dalyviai Kunigiškių sodyboje su K. Sklėriaus giminaite meno terapeute Kazimiera Matulionyte (stovi antra iš kairės) (nuotr. autorės)