Kunigiškiai. 1906 m. Kajetonas Sklėrius. Gimtasis namas