Projektai

2022 m. „Varpo dūžiai- dangui, žemei, žmogui”

Varpo ne vien tik kaip simbolio, svarba pilietiškumą skatinančioms, pažintinėms, telkiančioms bendruomeniškumui kūrybinėms veikloms ir istorinei atminčiai,  šalies, krašto ir vietovės praeities pažinimo gilinimui,  perduodant žinias per menines, kultūrines, kūrybines veiklas – keraminio varpo su užrašu kūrimą, įtraukiant į jas jaunus žmones.

Muziejininkų, mokovų ir tikslinės jaunimo grupės įtraukimas į edukacines pažinimo veiklas, organizuojant atvirų durų dienos stovyklą. Savanorių, jaunųjų šaulių ir kitų aktyvių visuomenės narių įtraukimas į pilietinio ir patriotinio pagerbimo akciją – „Varpas laisvei“ skiriant Svėdasų krašto Lietuvos partizanams ir jų kovai už Lietuvos laisvę atminti.

Projekto tikslas-per socialines-kūrybines veiklas supažindinti kuo platesnę ir įvairesnę amžiumi visuomenės dalį ne tik simboline varpo prasme, bet ir kaip istorinių įvykių, kultūros paveldo dalimi, meno kūriniu, muzikiniu bei sakraliu išskirtinio reikšmingumo elementu bendruomenės gyvenime.

Atskleisti visuomenei kultūros paveldo, sakralines bei istorines krašto vertybes reflektyviuoju ugdymo metodu organizuojant veiklas organizuojant Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčios varpinės varpų pažinimo ir paveldo atskleidimo diena Svėdasų mst. Europos paveldo dienų paminėjime 2022 rugsėjo 17 d. su etnologu prof. L. Klimka

 

Projekto vadovas Rūta Stanevičienė , Mob. tel. 861487398

Projektas dalinai finansuojamas Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis

 


2021 m. „Sėjau rūtą”

Pažintinis – praktinis bendruomenės susitikimas su etninės kultūros profesionaliu žinovu, muziejininku  iš Rumšiškių Lietuvos liaudies buities muziejaus, mokant ir skatinant vietos bendruomenės narius plėtoti kūrybiškumą savo gyvenamojoje aplinkoje, pažinti ir populiarinti  vietovės unikalumą ir kultūrinį – pažintinį turizmą bendruomenės gyvenamojoje teritorijoje, panaudojant turimą gausų paveldo arsenalą, istorinį krašto muziejų, etnoarchitektūros paveldo sodybą ir jų teritorijas.

Projekto tikslas: kurti ir populiarinti, skleisti patrauklią ir pritraukiančia aplinką  socialinei-kūrybinei veiklai bei kultūriniam, pažintiniam turizmui Kunigiškių I kaimo, Svėdasų sen. vietovėje, kuri ypač  turtinga istoriniu, etnoarchitktūriniu, gamtiniu ir  kraštovaizdžio kultūros paveldo objektais, pritaikytais kultūriniam ir pažintiniam turizmui.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021 m. rugpjūtis-gruodis

Projekto vadovas Rūta Stanevičienė , Mob. tel. 861487398

Projekto partneriai : Lietuvos liaudies buities muziejus, J. Aisčio g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių raj.;Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus kanklių ansamblis “Pasagėlė”; UAB „Utenos diena”; Asociacija „Vaižganto krašto bendruomenė”.

Projektas dalinai finansuojamas Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis pagal priemonę Nr. 2.1.2.09  „NVO sektoriaus institucinis stiprinimas“.

 

 


2021 m. „Gražioji Lietuva Vaižganto krašte”

Tai pažintinių, kūrybinių renginių ciklas, skirtas pažymėti LR Seimo paskelbtus, minimus Lietuvai Pagražinti draugijos metus, aktualizuojantis gausų ir įvairų kultūros paveldą, istorines vietas esančias Anykščių raj. Svėdasų seniūnijos teritorijoje ir vaizdžiai vadinamas Vaižganto kraštu. Turtinga kultūros paveldu vietovė ribojasi su dviem apskritimis, yra glaudžiai susijusi su Lietuvos kultūrine raida ir istoriniais įvykiais bei svarbių ir žymių Lietuvos kultūros asmenybių gyvenimo keliais. Bene žinomiausios asmenybės – kan. Juozas Tumas – Vaižgantas, kurio gimtinė Malaišių kaimas ir kuris buvo vienas iš Draugijos Pagražinti Lietuvai įkūrėjų ir pirmininkų – Šiemet Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė šios draugijos metais. Kita ne mažiau reikšminga Lietuvos kultūrai asmenybė dailininkas Kajetonas Sklėrius (1876-1932), kurio tėviškė yra Kunigiškių I kaimas ir kurio 145-ąsias gimimo metines šiemet minime .

Projekto tikslas: ugdyti ir šviesti visuomenę įvairia menine, kultūrine  ir kita pažinimą skatinančia veikla. Puoselėti tautinį tapatumą, etnokuktūrinį raštingumą, vertinti ir saugoti Lietuvos tradicinę kultūrą ir palaikyti jos gyvybingumą bei atsinaujinimą tradicinėmis veiklomis. Atskleisti, puoselėti, gražinti ir saugoti Tėvynės, gamtos, etnokultūros ir archeologinį  paveldą,  kraštovaizdį, istorines vietas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis : 2021 birželis-gruodis.

Projekto vadovas :Rūta Stanevičienė , Tel. 861487398

Projektas dalinai finansuojams Lietuvos kultūros tarybos.

 


 

2020 projektas – “Menas kelyje”

Atviros kūrybinės dailės meno-dirbtuvės  Svėdasų miestelyje Tautodailės metus minint

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 rugsėjis-gruodis

Projekto vadovas :Rūta Stanevičienė , Tel. 861487398

Projekto partneriai : Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, Svėdasų seniūnija

Projektas dalinai finansuojamas Anykščių rajono savivaldybės kultūros projektų programos rėmimo lėšomis

 


2020 metais įgyvendinamas projektas, dalinai finansuojamas kultūros rėmimo fondo lėšomis

„Spalvota molio paukštė” dailininko Kajeto Sklėriaus (1876-19320) gimtajame Kunigiškių kaime

 

Projekto įgyvendinimo forma: kultūros sklaida, edukacinė veikla, kultūros paveldo pristatymas, stovykla, pleneras.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis : 2020 balandis-gruodis.

Projekto vadovas: Rūta Stanevičienė